Göteborgs Universitet bra på studentstöd

Högskolornas stöd till studenter varierar kraftigt i landet. Högskoleverket har utvärderat hur studie- och karriärvägledningen och studenthälsovården ser ut.

Linköpings Universitet ger bäst stöd. På andra plats kommer Göteborgs Universiet tillsammans med bland annat Lund, Umeå och Halmstad.

Eftersom det finns fler utbildningsplatser i dag ställs högre krav på högskolornas stödfunktioner. Och enligt Högskoleverket måste ledningarna bli bättre på engagemang och ansvar.