Linnéstaden måste spara

Stadsdelen Linnéstaden i Göteborg dras med stora ekonomiska problem och måste spara. Och idag ska nämnden diskutera förslagen i tjänstemännens mångmiljonpaket för att rädda ekonomin.

Pengarna i Linnéstaden räcker långt ifrån till och underskottet i budget under 2007 befaras nu enligt prognosen bli 19 miljoner . Så för att få rätsida på ekonomin lägger förvaltningen nu fram ett nedskärningspaket på inte mindre än 30 miljoner kronor för politikerna i nämnden att diskutera på sitt sammanträde i dag. Det är skolan omsorgen som drabbas mest.

Det är framför allt områdena inom funktionshinder, men också individ- och familjeomsorgen som är problematiska. Här föreslår tjänstemänen besparingar med drygt nio miljoner. Detta ska dels göras genom att arbetet görs effektivare, dels genom hårdare bedömningar när det gäller olika bistånd.

Grundskolorna i stadsdelen föreslås minska sin personal med 22 heltidstjänster. På så sätt sparas närmare tio miljoner på ett år.

Vidare finns förslag på att lägga ner det lokala bibliotektet i den gamla brandstationen. Ett annat besparingsförslag är att placera ännu fler barn i förskolegrupperna.