Folks sjukdomsskydd studeras

En ny undersökning ska ge svar på vad framtidens vaccinsprutor bör innehålla. Smittskyddsinstitutet skickar i veckan ut runt 9000 brev till slumpvis utvalda personer i landet med erbjudande om att lämna in ett blodprov.

Det ska sen analyseras, och syftet är att man ska få en överblick över befolkningens skydd mot olika sjukdomar som man vaccinerar mot i dag och som kan bli aktuella att vaccinera mot i framtien.