Ny göteborgsupptäckt om celler

En göteborgsk upptäckt kan leda till helt nya sätt att behandla flera olika sjukdomar, som till exempel cancer, cystisk fibros och blödarsjuka.

Det är en forskargrupp vid Sahlgrenska akademin som lyckats visa att celler kan skicka information till andra celler hur dom cellerna ska bete sig.

Med hjälp av så kallade Exosomer kan man programmera om cellerna så att de till och med kan förstöra sig själva.

Artikeln publiceras i en av Natures vetenskapliga tidskrifter.