Inget beslut om nedskärning i Linnéstaden än

I går skulle Linnéstadens nämndpolitiker besluta om nedskärningspaketet på 30 miljoner kronor. Men det belsutet sköts upp.

För att få ekonomin i balans i Linnéstaden så lade förvaltningen fram ett nedskärningspaket på 30 miljoner för politikerna i nämnden att ta ställning till på sitt sammanträde i går kväll.

Men nämden gav förvaltningen bakläxa och stadsdelschefen måste nu komma tillbaks med ett mer omfattande underlag för besparingsåtgärderna.

Ethel Sjöberg, miljöpartist och ordförande i stadsdelsnämnden Linnéstaden motiverar nämndens beslut med att det behövdes med beslutsunderlag och analys.

Nästa nämndmöte hålls i juni.