Länsstyrelsen anmäls till JO för dålig tillsyn

Nu JO-anmäls länsstyrelsen i Västra Götaland för att den inte skött kontrollen av bland annat behandlingshemmet Baggershus, som uppmärksammats på senare tid efter att missförhållandena bland ungdomarna redovisats i radio och TV. Enligt anmälaren har inte inspektioner av förhållandena på behandlingshemmen fungerat under flera år.