Vänstermajoritet spricker

Idag har såväl socialdemokrater och miljöpartister som vänsterpartiet haft presskonferenser om det spruckna samarbetet om budgeten. Vänsterpartiet hoppar av samarbetet eftersom de inte vill ha en skattesänkning utan vill använda pengarna till ökade satsningar på högre löner till underbetalda kvinnor och mer till äldreomsorgen, bland annat.

Men många göteborgare ser fram emot en skattesänkning samt att scialdemokrater och miljöpartister i budgeten vill satsa mer på kollektivtrafik och cykelbanor. Månadskortet i Göteborg sänks från 515 till 400 kronor. Det är socialdemokraterna och miljöpartiet överens om. Det framkom bland annat vid den presskonferens om budgeten för 2008 som de båda partierna hölli stadshuset utan medverkan av vänsterpartiet. Västerpartiet hoppade alltså av samarbetet för att de inte vill sänka skatten.

Vidare ska 100 miljoner satsas på skolan, bland annat på maten. Detta ryms, enligt kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson, även om skatten sänks med 25 öre. Det ska alltså bli mer pengar till underhåll av cykelbanor och gångbanor, kulturskolan ska få sänkta avgifter samt att budgetförslaget innehåller satsningar på ungdomars feriejobb.

Sammanlgt handlar det om nysatsningar på nästan en halv miljard kronor.

Vänsterpartiet ser hellre att pengar går till lågavlönade kvinnor inom vården och att förskolan byggs ut så att det blir full behovstäckning. Det finns dessutom många andra hål att stoppa pengar i istället för att sänka skatten, menar vänsterpartiet.