Posthus byggs om

Det gamla posthuset på Torpagatan i östra Göteborg kommer delvis att byggas om och då innehålla ett 20 tal hyreslägenheter, på mellan 60 och 80 kvadrat. Posten kommer tillsvidare att ligga kvar på en av våningarna.

Huset ska byggas om och sedan ska en tredje våning byggas på.

Därmed kommer de 20 hyresrätterna i det gamla posthuset på Torpagatan fördelas på två våningsplan.

Nästa tisdag ska byggnadsnämnden titta på byggärendet, bland annat ska bullernivån på gatan ytterligare utredas.