Polistätt vid Göteborgs hamn inför natoövning

Extra många poliser är synliga ute i Göteborg idag.

De finns bland annat på Älvsborgsbron och i hamnområdet och det med anledning av de natofartyg som anlöper Göteborg.

De samlas här inför den kommande natoövningen i Östersjön.

Här i Radio Göteborg kan du höra en debatt med bland annat försvarsministern om natoövningen med start 16.10.