Ohly kritiserar det spräckta samarbetet i Göteborg

Vänsterpartiets ledare, Lars Ohly, är kritisk till hur det egna partiet i Göteborg har splittrat samarbetet med socialdemokraterna och miljöpartiet.

Det var igår som det blev klart att vänsterpartiet inte går med på en skattesänkning på 25 öre, något som socialdemokraterna och miljöpartiet var överens om. Och det var det som spräckte samarbetet.

Lars Ohly säger till Västekot att han tycker att inget av de tre partierna har ansträngt sig tillräckligt för att få samarbetet att fungera. Han tycker att det efter det senaste riksdagsvalet finns så få kommuner där vänsterpartiet samregerar med socialdemokraterna och miljöpartiet så att man därför måste vara mån om att få samarbetet att fungera. Samtidigt påpekar han att det inte finns några centrala riktlinjer hur frågan ska skötas, utan att det är upp till Vänsterpartiet i Göteborg att sköta sitt uppdrag på det sätt som de anser vara bäst.