Nato har anlänt

Under dagen har runt 40 fartyg från olika länder glidit in i Göteborgs hamn. På måndag kommer de att inleda själva Natoövningarna ute till havs.

Idag blev pressen inbjuden till stora engelska fartyget HMS Ark Royal, med en besättning på runt 650 man. Fartyget är en ledningscentral med plattform för både helikopter och flyg.

Sverige kommer delta med registerförbanden - ubåtar, amfibiestyrkan, minröjningsstyrkan och stödfartyg.