Ojämn strokevård kritiseras av Socialstyrelsen

Vården av patienter som drabbas av slaganfall varierar kraftigt över landet det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Bara hälften av sjukhusen sätter in propplösande läkemedel inom tre timmar, trots att alla patienter med propp i hjärnan borde få den behandlingen.

Vidare vårdas alldeles för få patienter på särskilda strokeenheter - vårdavdelningar med specialkompetens för slaganfall - konstaterar socialstyrelsen.

Vård på strokeenhet rekommenderas i riktlinjerna, eftersom dödligheten är betydligt lägre bland dem som vårdas där än på vanliga vårdavdelningar.