Häktet ändrar runtiner efter flera självmord

På kort tid har tre intagna tagit sitt liv på häktet i Göteborg.

Nu har Kriminalvården utrett det senaste självmordet i mars och konstaterar att inga åtgärder vidtogs fastän en nära anhörig i ett brev påtalade att mannen behövde vård för sitt missbruk och sina psykiska problem. Ingen av dom tre intagn som tog sina liv betraktades som självmordsbenägna. Nu har Kriminalvården tagit fram en lista på åtgärder för att förhindra självmord. Häktespersonalen ska samarbeta närmre med sjukvårdspersonalen för att upptäcka häktade som mår dåligt och med en checklista identifiera dem som behöver särskild uppmärksamhet.