Inget giftläckage i Skandiahamnen

Räddningstjänsten och Anticimex har nu gjort mätninga i Scandiahamnen vid den container som man trodde läckte ut det giftiga ämnet aluminiumfosfid.

Nu konstaterar räddningstjänsten att inget av pulverämnet läckt ut, även om man initsialt mätte förhöjda värden precis runt container.

Avspärrningarna och räddningsinsatsen är nu avblåsta.