Folkpartiet och vänstern eniga om att ersätta föräldrar som väntar på förskoleplats

Det vänsterpartistiska kommunalrådet Marie Lindén kan tänka sig att gå med på folkpartiets krav om ekonomisk kompensation till de föräldrar som får vänta mer än fyra månader på förskoleplats.

Detta trots att kompensationen ska användas till att köpa privata tjänster som en plats hos dagmamma. Men hon betonar att det bara är att betrakta som en nödlösning: