Mölndalsskolor får bra betyg

Barn i Mölndal är trygga och trivs i sin skolan. Det visar en nyutkommen rapport från Skolverket.

Skolverket anser att Mölndal har ett aktivt värdegrundsarbete samt engagerad, välutbildad och erfaren personal.

Lars-Erik Larsson, förvaltningschef för Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen säger i en kommentar att det är glädjande att Mölndal ligger över riksgenomsnittet.

Skolverkets rapport bygger på genomförda besök under perioden 25 augusti 2006 till och med den 18 januari 2007.