Liten luftförbättring efter hastighetssänkning

Sänkningen av hastigheten på Friggagatan i Göteborg till 40 kilometer i timmen för två månader sedan har inte gett någon större förbättring av luften när det gäller den viktiga partikelhalten.

En liten förbättring av luftkvalitén har dock konstaterats enligt Svante Sjöstedt vid kommunens miljöförvaltning efter att mätningar avslutats i veckan. Till sista juni räknar han med att ha mer säkra resultat klara.