Nedgångna Keplers Gata: Tvångsförvaltning begärs

Hyresgästföreningen i Göteborg har tröttnat på företagen Nonius AB och JP Fastigheter som står bakom den misskötta hyresfastigheten på Keplers gata. Nu kommer hyresgästföreningen begära att fastigheten på Keplers gata samt ytterligare en fastighet på Nebulosagatan tvångsförvaltas.

Fastighetsägaren Nonius AB och förvaltaren JP fastigheter har trots uppmaningar inte åtgärdat de problem som finns. Nu har de också skulder för el och fjärrvärme som varit obetalda i flera månader. Skulderna uppgår till 800 000 kronor och det finns risk att elen och värmen stängs av.

För snart en och en halv månad sedan berättade Radio Göteborg om hyresfastigheten på Keplers gata 34-56 som är rejält nergången. Fastigheten ägs av företaget Nonius AB och förvaltas av JP fastigheter. Två företag med samma människor bakom.

De lovade då för en och en halv månad sedan att de skulle åtgärda bristerna inom några veckor. Men inget har hänt, säger Birgit Andersson , en av de boende på Keplers gata. När man går förbi fastigheten synns flera entrédörrar som är uppbrutna, Rutor är krossade i såväl entrédörrar som några lägenhetsfönster.

Ett par sladdar i en trappuppgång vittnar om att det en gång funnits porttelefon och på husväggen hänger halva stuprör.

Flera har reagerat, stadsbyggnadskontoret har utdömt vite på 200 000 kronor för att inte brandfarliga trappuppgångar har åtgärdats och miljöförvaltningen hotar med ytterligare vite för att det läcker in regnvatten i en lägenhet på Keplers gata.

Lägg sen till flera anmälningar från hyresgäster till hyresnämnden.

Till Radio Göteborg säger en företrädare för hyresvärden att man dels haft besvärliga hyresgäster orsakat skadegörelsen och sen har man haft problem med sjukskrivningar och det har gjort det svårt att åtgärda bristerna.

Men att man jobbar med att försöka lösa problemen så snabbt som möjligt.

Och inte heller Hyresgästföreningen verkar lita på hyresvärdarna och vill nu att såväl fastigheten på Keplers gata samt en ytterligare fastighet på Nebulosagatan tvångsförvaltas.

För hyresvärden kommer detta som en jobbig och ovälkommen överraskning. En lösning som de funderar på är att hitta en egen förvaltare men det är ännu inte klart.

Tvångsförvaltning är relativt ovanligt och skulle innebära att Nonius AB och JP fastigheter inte längre får sköta om fastigheterna. Istället får kommunen i uppdrag att hitta en förvaltare som troligen då blir något av de kommunala bolagen.

Hyresgästföreningens jurist Sonia Gallo känner sig ganska säker på att hyresnämnden går med på tvångsförvaltning. Att få igenom en tvångsförvaltning tar dock tid och kanske tidigast i höst skulle i såfall fastigheterna på Keplers gata och Nebulosagatan kunna ha en ny förvaltare.