Ortopedin på Mölndal får svidande kritik av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ger idag svidande kritik till ortopeden på Mölndals sjukhus. Det brister i vårdkvaliten, patientsäkerheten och köerna är långa, menar Socialstyrelsen.

Ortopedpatienter har utsatts för ”påtagligt lidande och risker för allvarlig skada ”, i och med att nästan all ortopedisk vård i Göteborg flyttades till SU Mölndal 2006. Omorganisationen innebar problem med bemanningen och kulturkrockar.

Socialstyrelsen har under ett år granskat hela vårdkedjan kring ortopedin och finner det anmärkningvärt att sjukvården inte gjort en systematisk och övergripande riskanalys ur patientsäkerhetssynpunkt.

Senast den siste oktober i år ska ansvariga visa Socialstyrelsen hur man ska åtgärda alla brister inom ortopedin och skaffa tillräckligt med personal.