Åtta göteborgsutbildningar får kritik

Åtta av Göteborgs högskoleutbildningar har fått så hård kritik av Högskoleverket att rätten att betygsätta elever ifrågasatts.

Högskoleverket lägger i dag fram sin sex år långa utvärdering av den svenska högskolan och den visar att bland andra röntgensjuksköterskeutbildningen, audionomutbildningen och forskarutbildning i latin, alla i Göteborg, får underkänt av Högskoleverket.

Men både Göteborgs Universitet och Chalmers får generellt sett, liksom de andra större universiteten i Sverige, positiv kritik för sin utbildningsmiljö på grund av ett brett utbud och kompetenta lärare.

Högskoleverket framhåller bland andra Chalmers civilingejörsutbildning och universitetets journalistutbildning och tandläkarutbilning.

Men sju utbildningar på Göteborgs universitet och en på Chalmers har alltså fått sin examinationsrätt, rätten att godkänna elever, ifrågasatt.

Den vanligaste kritiken är att det brister i lärarkompetens på vissa områden eller att utbildningen sker i en för liten eller för splittrad miljö. Det kan också handla om att kurslitteraturen inte är tillräckligt uppdaterad eller att kravnivån i utbilningen är för låg.

Undersökningen har gjorts av Hösgkoleverket på uppdrag av regeringen och har omfattat nästan 1700 utbildningar runt om i landet. 11 procent fick underkänt.