Ortopeden får svidande kritik

En hel del blev fel när all ortopedi samlades på SU Mölndal förra året. Personal har länge talat om kaos, stress, långa väntetider och minskad patientsäkerhet.

Och efter att ha granskat hela vårdkedjan, konstaterar nu socialstyrelsen att omorganisationen har lett till att patienter har utsatts för påtagligt lidande. Ortopeden når inte upp till godkänd vårdkvalitet , säger medicinalrådet Göran Mellbring.

De högsta ansvariga inom SU fick redan för några veckor sedan ta del av socialstyrelsens kritiska åsikter om akut- och ortopedverksamheten på Mölndal.

Redan i onsdags kom ett första utkast på handlingsplan. Ambitionen är att halvera väntetiden på Mölndals akut från dagens fyra till två timmar skriver områderschef Helena Söderbäck och SU- chefen Jan Eriksson

SU kommer tillsammans med Chalmers se över patientströmmarna --alltså hur patienter rör sig i sjukhussystemet från akuten till röntgen och avdelning och så vidare för att göra väntan kortare.

80 procent som behöver en akut operation ska ha fått den inom ett dygn.

Det verkar lovande säger medicinalrådet Göran Mellbring men han kräver mer när handlingsplanen ska vara klar i slutet av oktober.