Bättre klimatprognoser med koll på vattenångan

Forskare vid Chalmers i Göteborg håller på att ta fram nya metoder att mäta vattenånga, som är den viktigaste växthusgasen.

Vattenånga är svårt att mäta uppe i atmosfären, säger Donald Murtagh som forskar på området och är professor i global miljömätteknik vid Chalmers.

Med projektet hoppas man nu kunna se hur vattenångan uppträder där uppe och på så sätt kunna göra säkrare klimatprognoser i framtiden.