200 000 till Göteborgs maritima centrum

Riksantikvarieämbetet har beslutat att 73 av landets arbetslivsmuseer ska få dela på fyra miljoner kronor. Ett av de största bidragen gick till stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum, som får 200 000 kronor.

Museerna drivs vanligtvis ideellt och är beroende av stöd för att kunna göra investeringar och utveckla verksamheten, enligt Riksantikvarieämbetet.

Totalt kom det in 398 ansökningar om bidrag. Några andra av de största bidragen gick till Baggbodykarna i Dalarna, Växbo Lin AB i Bollnäs och Varvshistoriska föreningen i Karlskrona.