Miljöpris till Tuve

Park- och naturnämndens miljöutmärkelse går iår till Tuve Örtagårdsförening som omvandlat en gammal lekplats i Tuve till en visningsörtagård.

 Örtagårdsföreningen i Tuve har skapat en plats öppen för alla till glädje för såväl de som arbetar aktivt i örtagården som de boende i område, heter det i motiveringen. Dessutom arbetar föreningen också med att sprida kunskap om örter och att stimulera till ekologisk odling.