Svartjobb gav fängelse

Idag kom Tingsrättens domar för de tolv som åtalats för sin inblandning i en stor svartjobbshärva inom svets- stål- och byggbranschen med verksamhet i Borås och Göteborg. Samtliga tolv dömdes till fängelse.

Längsta straffet fick en man som dömdes till 5 års fängelse för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Övriga elva fick mellan ett och tre års fängelse för grova bokföringsbrott och medhjälp till grova bokförings- och skattebrott. Samtliga fick också näringsförbud av varierande längd. Längsta näringsförbudet blev tio år.