Stora biogasanläggningen invigd

En av världens största biogasanläggningar invigdes idag ute i Arendal på Hisingen. Gasen får man fram genom sk rötning av avfall och det sker hos Gryaab Göteborgsregionens avfallsbolag. Sedan upparbetas biogasen och förädlas på anläggningen i Arendal. Därefter leds den ut i Göteborgs naturgasnät.

Det var EU parlamentariken Lena Ek, centerpartist, som sitter i EU:s klimatkommité som invigde biogasanläggningen. Biogasanläggningen kommer till en början av producera biogas till Göteborgs naturgasnät som motsvarar driften av 5000 bilar per år.

Biogasen är koldioxidneutral och anses ha mycket stor efterfrågan framöver både ute i europa och i övriga världen. Emma Jacobsson har varit projektledare för bygget av Göteborg Energis biogasanläggning. Hon säger att alla städer skulle kunna ha biogasanläggningar eftersom råvaran finns att få tag i och med att avfallsanläggningar finns överallt.