Rakel försenas igen

Polisen och räddningstjänstens nya radiokommunikationssystem RAKEL som gör att de kan kommunicera med varann, försenas igen.

Etapp två som skulle inledas i maj, skjut nu upp på oviss tid.

Utbyggnaden ska ske i sju etapper över hela Sverige, och har redan börjat i Skåne. I höst var det tänkt att Rakel skulle börja byggas i Västra götaland.

Men nu har utbyggnaden skjutits upp av Krisberedskapsmyndigheten eftersom man hittat fel i systemet.

Målet är att man ska bli klar 2010. Men när de här problemen är åtgärdade och arbetet kan komma igång, vet man inte på Rakel-enheten.