Fler far över Göta älv

Fler än någonsin reser över älven med färjorna, i april var det över 80 000 resenärer på färjorna över Göta älv. Det är 65 % fler jämfört med samma period förra året.

En mer kundanpassad trafik är en av förklaringarna, enligt Västtrafik. Efter att ha frågat resenärerna lades trafiken om, så att en båt i halvtimmen går mellan Lilla Bommen och Klippan medan en båt nästan kör skytteltrafik mellan Rosenlund och Lindholmen.