Nytt sjömansavtal

Idag har sjömännen fått klart ett nytt avtal - ett mycket kort eftersom det bara löper på sju månader. Avtalet ger en löneökning på 525 kronor i månaden och 200 kronor i ombordtillägg.

Att avtalet bara gäller året ut beror på att regeringen inte gav sjömännen det jobbavdrag som andra löntagare fick och som gav lägre skatt från och med i år. I väntan på att regeringen kanske omprövar avtalet skrev SEKO-facket på ett kortare avtal.

Om regeringen inte omprövar så kommer fackförbundet SEKO nästa gång att kräva betydligt högre kompensation vid nästa avtalsrörelse för sina 5000 sjömän.