Kulturministern flaggar för ny begravningsmetod

Snart kan alla svenskar välja om man vill begravas med den nya frystorkningsmetoden istället för de traditionella metoderna med eldbegängelse och kistbegravning.

Kulturminister Lena Adehlsson Liljeroth vill ändra lagen så att det företag på Tjörn som utvecklat den nya begravningsmetoden, kan få tillstånd att sälja metoden till kyrkan och begravningsbyråer.

Frystorkningsmetoden innebär att den avlidnes kropp kyls ner i flytande kväve och därefter skakas sönder till ett stoft som begravs i en lätt nedbrytbar kista.

Kistan behöver bara ligga någon halvmeter under jord och på kort tid har sedan kistan och askan ingått i det naturliga kretsloppet.

Susanne Wiigh Mäsak och hennes Tjörnbaserade företag har utvecklat frystorkningsmetoden och hon menar att lagändringen som kulturministern idag flaggar för bara gäller dom som vill använda metoden men inte är medlemmar i svenska kyrkan.

Kyrkan å sin sida väntas börja använda den nya begravningsmetoden inom kort med start i Jönköping.