Parkinsonsjuka fick rätt i kammarrätten

Tre före detta anställda vid Wargöns pappersbruk, som försökt få sina besvär med Parkinsons sjukdom, klassade som arbetsskada efter arbete med bekämpningsmedlet Difenyl, får rätt av kammarrätten.

Tre före detta anställda vid Wargöns pappersbruk, som försökt få sina besvär med Parkinsons sjukdom, klassade som arbetsskada efter arbete med bekämpningsmedlet Difenyl, får rätt av kammarrätten.

Därmed upphäver kammarrätten den tidigare domen i länsrätten, som gav försäkringskassan rätt som bedömt att besvären med Parkinsson inte hade med arbetet på pappersbruket att göra.