Inte ett enda företag har bidragit till rensning av Säveån

Responsen från företagare kring Säveån att bidra med pengar för att rensa upp den starkt nerskräpade ån har varit minst sagt dålig.

Trots stor uppmärksamhet i både media och i tidningsannonser så har inte ett enda företag hört av sig - enligt Renova. 

Fem kilometer av Säveån ska rensas - för där har Renovas dykare kunnat se allt mer skräp på botten, att det kan finnas miljöfarligt avfall i ån - som är klassat som ett viktigt europeiskt naturaområde, enligt EUs klassning Natura 2000.

Inte ens den stora kullagerfabriken, SKF, har alltså hört av sig nu. Men det kan kanske handla om dålig kommunikation - för Gösta Andersson pressansvarig för SKF Sverige säger till Radio Göteborg att de varit intresserade under lång tid att på något sätt bidra till att rensa Säveån och haft kontakt med länsstyrelsen om det. Vad som gått fel säger han sig inte veta.

Bakom nuvarande projekt står länsstyrelsen och Renova. Målet är att samla in 350 000 kronor och att upprensningen av Såveån - botten och stränder startar i september.