JO riktar kritik mot Kriminalvårdsanstalten Skogome

JO kritiserar anstalten Skogome i Göteborg för att de tog orimligt lång tid på sig för att ompröva två beslut riktade mot en intagen.

Det ena beslutet handlade om mannens besöks- och telefontillstånd och det andra om ett beslut om att beslagta en pornografisk bild. Den intagne gjorde en JO anmälan efter det att hans ansökan om telefon och besökstillstånd tog kriminalvården nästan fem månader att handlägga . Den pornografiska bilden omhändertogs i samband med en brevgranskning. Den intagne överklagade beslutet och det tog tre månader för Skogome att utreda ärendet färdigt. Krinimalvården är självkritiska och tycker själva att den intagne fått vänta orimligt länge på besked och JO håller med.