Skillnader i jämställdheten i regionens kommuner

Lever du i en jämställd kommun, - en kommun där villkoren är lika för män och kvinnor? För så är det inte i alla kommuner nämligen. Skillnaderna i jämställdhet är stora i Västra Götaland visar en rapport.