Vanligare med vård i solen

Alltfler kommuner erbjuder korttidsvård i sydliga länder. Härryda och Kungsbacka provar vårdformen och även i Göteborg finns intresse. 

Enligt Tina Forsgren, som är chef för äldreomsorgen i Härryda kommun, är erfarenheterna positiva efter de första resorna.

Tanken är att ge äldre dementa, funktionshindrade och anhöriga miljöombyte i ett behagligt klimat utan att det behöver bli dyrare för kommunen.

I Göteborg är pensionärsrådet positivt, men den rödgröna majoriteten är tveksam och frågan har bordlagts i kommunstyrelsen.