Skolbuss körde av vägen i Tuve

Det var chauffören på skolbussen som blev så sjuk att han körde av Tuvevägen i morse.

Bussen hamnade delvis i diket och i bussen satt dryga tio barn, ingen blev fysiskt skadad. Fem ambulanser och räddningstjänst skickades till platsen. Endast chauffören skickades till sjukhus där han vårdas. Han är allvarligt sjuk.

Olyckan inträffade strax efter åtta. Vägen stängdes först av i båda riktningar.  En del barn klagade över huvudvärk men de kunde lämna olycksområdet i en annan buss efter att ha blivit undersökta av ambulanspersonalen.