Miljögifter hittade i impregneringsmedel i Göteborg

Miljögifter har hittats i sprejflaskor med impregneringsmedel, som används för att vattenskydda till exempel skor, barnoveraller och fritidskläder.

Elva av 13 testade produkter, inköpta i sport- och skobutiker i Göteborg, innehöll fluorerade miljögifter. Tre av dem hade mycket höga halter. Två produkter var helt fria från fluorkemikalier. Redan små mängder har visat sig ge mycket skadliga effekter på fortplantning och hormonsystem hos djur och misstänks ocskå kunna orsaka cancer.