Folkpartiet i Göteborg vill se Björklund som ledare

Folkpartiet i Göteborg nominerade i går kväll Jan Björklund till ny partiordförande. Motiveringen löd att han är en enande kraft för partiet.

Under kvällen ställde sig flera distrikt bakom honom som folkpartiets nye ledare - förutom Göteborg även Gävleborg, Västerbotten och Västernorrland. Tidigare har också bland andra Stockholm, Skåne, Uppland och Örebro meddelat att de vill se Björklund som Lars Leijonborgs efterträdare.

Av Göteborgsdistriktet nominerades Cecilia Malmström som förste vice ordförande medan Helene Odenjung föreslogs bli andre vice ordförande.