Fler skadar sig på arbetsplatsen

Fler arbetsplatsolyckor rapporteras under förra året i Västra Götaland, sammanlagt blev över 6 000 personer skadade i jobbet, det är nästan 350 fler än under året innan.

Det är arbetsmiljöverket som kommer med sin senaste statistik där år 2006 jämförs med året innan. 

Fallolyckor, maskiner och tunga lyft var farligast. Att arbeta inom processindustri, tillverkningsindustri och på bygge var farligast bland män medan kvinnor ofta skadade sej inom vård och omsorg. Transportbranchen hade också många olyckstillbud både bland män och kvinnor.

Av tusen anställda skadade 9 personer sej på jobbet enligt statistiken, det är fler än riket i övrigt.

Däremot minskade sjukdomar orsakade av arbetsmiljön under förra året, bland dem belastningsskador och utbrändhet till exempel. Även farliga ämnen som gav sjukdomar minskade enligt statistiken.