Vapenamnestin gav gott resultat

Under de tre månader vapenamnestin gällde fick polisen i Västra Götaland in drygt 1100 vapen och ett ton ammunition. De flesta inlämnade vapnen är jaktvapen eller enhandsvapen, som revolvrar.

Syftet med vapenamnestin är att minska antalet illegala vapen i landet och totalt i Sverige lämnades 17 000 vapen in under vapenamnestin.

Alla inlämnade vapen tillfaller staten, de som inte hamnar på museum eller i referenssamlingar skrotas.