Do prövar nytt slöjärende

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, granskar Fighter Center Göteborg efter en anmälan från en kvinna med somaliskt ursprung som gick en självförsvarskurs.

Kvinnan har uppgett att hon vid det fjärde kurstillfället uppmanades att ta av sig slöjan, annars skulle hon inte få vara kvar. DO har nu begärt in ett yttrande från Fighter Center.