Klimatneutralt villaområde kan byggas i Bollebygd

Landets första villaområde som inte använder mer energi än som området själv producerar kan komma att byggas i Bollebygd öster om Göteborg.

Husen ska producera energi bland annat med hjälp av sol och vind - och stora gruslager under husen ska lagra solvärmen.

De 34 husen ska heller inte släppa ut mer koldioxid än vad naturen i omgivningen klarar av att ta hand om.

Planerna kommer från exploatören Jan-Erik Eskilsby, som mycket nöjd med det som han kallar ”klimatneutrala boendet”.

Än är inget beslut taget, men Bollebygds kommun är positiv till förslaget och ett prototyphus ska förhoppningsvis stå klart nästa år.