Upptäckt kan leda till ny behandling mot alkoholism

En upptäckt om hjärnans belöningssystem kan leda till nya behandlingar mot alkoholism och hetsätning, visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Både alkohol och ett ämne som ökar vår aptit, som kallas ghrelin, aktiverar hjärnans belöningssystem via en viss sorts nikotinreceptorer i hjärnan. Receptorerna kan därför vara ett potentiellt mål för läkemedel mot både alkoholism och hetsätning.

-Vi är först med att visa detta och ska försöka titta mer på rollen som ghrelinet har hos alkoholberoende, säger farmakologen Elisabet Jerlhag till TT.

Ghrelinets effekter har tidigare ansetts vara kopplade till områden i hjärnan som reglerar energibalansen. Avhandlingen visar att ämnet aktiverar hjärnans belöningssystem.

-Hos möss har vi kunnat se att belöningssystemen aktiveras av ghrelin, vilket orsakar ett belönande sökande efter mat, säger Elisabet Jerlhag.

Avhandlingen visar också att nikotinreceptorer med ett visst utseende spelar en viktig roll när ghrelinet aktiverar belöningssystemet, och att även alkohol aktiverar systemet via samma typ av nikotinreceptorer.

Ett läkemedel som blockerar dessa receptorer skulle därför kunna användas som behandling mot både alkoholism och hetsätning i framtiden.

-Det skulle kunna innebära ett helt nytt angreppssätt för utveckling av läkemedel mot alkoholism och det har vi även sökt patent för, säger Elisabet Jerlhag. Vår önskan är att forskningen leder till hjälp mot de här problemen.

Det lär dock dröja innan ett eventuellt läkemedel kan finnas ute på marknaden. Elisabet Jerlhag uppskattar att det kan ta mellan fem och tio år.

/TT