Torskstopp föreslås av havsforskningsrådet

Det är fortfarande allt för få torskar i svenska vatten. Därför föreslår Internationella havsforskningsrådet (ISEC) återigen fiskestopp för arten i Kattegatt och i östra Östersjön.

Även för sillen har en tydlig minskning skett vilket gör att ISEC rekommenderar en sänkning av uttaget med 40 procent i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt.

”Det är naturligtvis oroväckande att det ser fortsatt dåligt ut för torsken. Men den riktigt dåliga nyheten är problemen för sillen i de västra områdena”, skriver Max Cardinale, forskare på Fiskeriverket i ett pressmeddelande.