Socialt stöd bättre än medicin

Rehabilitering hjälper sällan de långtidssjukskrivna som har problem från rygg och nacke och som dessutom lider av psykosocial stress. Efter tio år har 80 % fortfarande någon form av sjukersättning. Det visar en avhandling från Sahlgrenska Akademin av leg. läkararen Per-Olof Kaiser.

Psykosocial stress kan ha många olika orsaker, bland annat hotande arbetslöshet, ekonomiska svårigheter, sjukdom i familjen eller missbruk i omgivningen.

Vissa patienter kanske inte behöver medicinsk rehabilitering utan någon form av socialt stöd istället, säger Per-Olof Kaiser.