Förbud mot privatimport strider mot EG-rätten

Det svenska förbudet mot privatimport av alkohol på internet strider mot EG-rätten. Det meddelade EU-domstolen i dag i det så kallade Rosengrenmålet.

Göteborgaren Klas Rosengren var en av de som fick sitt vin beslagtaget i tullen 2004. Han hade beställt det via internet från Spanien och skulle få det levererat till sig. Tullen beslagtog vinet eftersom Rosengren och hans vänner inte hade tagit vinet med sig själva, så kallad reseinförsel.

Enligt domstolen är förbudet mot privatimport citat ”en obefogad kvantitativ restriktion av den fria rörligheten för varor”. Förbudet är enligt domstolen inte proportionerligt och inte ändamålsenligt för att minska alkoholkonsumtionen och att skydda ungdomar mot alkoholens skadeverkningar.