Begåvningshandikappade lär sig leva sunt

Ungdomar med ett begåvningshandikapp blir ofta tjocka när de flyttar hemifrån och ska sköta sig själva. De förstår inte alltid vad  eller hur mycket man ska äta och att det också är viktigt att motionera. Därför ska handikappomsorgen i Falköping starta en särskild utbildning i höst om nyttig mat och motion för ungdomar som just slutat gymnasiesärskolan.

Idén med ett hälsoprojekt riktat mot unga med begåvningshandikapp kom till när personalen i Falköping insåg att många gick upp drastiskt i vikt just när de flyttade till egen lägenhet.

Och för att undvika sämre hälsa och isolering som riskerar blir konsekvenser av övervikt i den här gruppen ska i höst ska ett antal ungdomar få hjälp med att skapa rutiner för motion och lära sig vilken mat som är nyttig. Samtidigt ska personalen inom handikappomsorgen också få utbildning för att all personal ska kunna stötta ungdomarna till en hälsosam livsstil.