Medborgarceremoni i Lisebergshallen idag

Idag på Sveriges nationaldag hålls en ceremoni i Göteborg för alla nya svenska medborgare.

Det sker vid den särskilda nya medborgarskapsceremoni i Göteborg, dit alla nya svenska medborgare i stan har bjudits in.