Hål i vägbana i Svenshögen

Hålet i vägbanan i Svenshögen är nu lagat. Hålet var en och en halv meter stort och var mitt i vägbanan söder om samhället.