Långt kvar till uppnådda miljömål

Det blir tufft att nå de svenska miljömålen i tid. Hälften av de 16 miljömål som riksdagen satt upp blir mycket svåra att nå till 2020, slår Miljömålsrådet fast i sin årliga rapport till regeringen.

Bland de svåruppnåeliga målen finns hav i balans, begränsad klimatpåverkan, frisk luft, ingen övergödning och levande skogar.

Bilden som tecknas i rapporten är dyster – men det finns också ljuspunkter. Enligt rapporten går arbetet med att nå hälften av målen åt rätt håll.